כותבים לנו

הילדים מציירים,
ההורים כותבים.

תמיד טוב לקרוא ולראות
את מה שאתם מרגישים.