הוראה לילדים ונוער


אחת המשימות המורכבות ביותר שיש לילדים בתהליך התפתחותם, היא ההתמודדות עם הלמידה בבית הספר.
הדרך שבה מצליח הילד להתמודד עם משימות לימודיות והציונים שהוא מקבל, משפיעים באופן ישיר על הדימוי העצמי שלו
ועל הדרך בה הוא יתמודד עם אתגרים בבגרותו.
כאשר לילד קשיים לימודיים, ניתן לחזק אותו ולהקנות לו כלים טובים יותר להצלחה.

  • הוראה מתקנת (פרטנית בדרך כלל) מיועדת לתלמידים שעברו אבחון וזקוקים לכלים ומיומנויות הנדרשים להתמודדות ולהתגברות על קשיים ספציפיים שעלו באבחון.  האסטרטגיות והמיומנויות הנדרשות ילמדו באמצעים מגוונים תוך התבססות על חוזקות של כל תלמיד והתחשבות בקשייו האישיים.
  • תמיכה לימודית  (פרטנית או בקבוצה של 2-3 תלמידים) מיועדת לכל תלמיד שנתקל בקשיים באחד או יותר מתחומי הדעת בכתות ביה"ס היסודי. מתקשה להתארגן ולהכין שיעורי בית לבדו, מרגיש שהלמידה היא נטל וביה"ס נתפס אצלו כחוויה שלילית. מטרת ההוראה היא לקרבו במידת האפשר לרמת הכתה, לחזק ביטחונו ביכולותיו ולהפוך את הלמידה לחוויה נעימה ועצמאית. כמו כן תעסוק ההוראה על פי הצורך בקשת בעיות הכתיבה: כתיב תקין, ארגון הכתיבה בדף ובעיצוב הכתיבה. 
הלימודים בשתי המסגרות הללו יינתנו תוך הקפדה על איכות ומיצוי יכולתו של התלמיד, ילוו בקשר מתמיד עם ההורים והמורים ויחתרו למתן המענה המיטבי לכל לומד.