אבחון

מערך האבחונים נועד להבין ולמקד את המקור לקשיים של הילד. הקשיים יכולים לבוא לידי ביטי בתחומים שונים : 
בתחום הלימודי, ההתנהגותי, הרגשי ובתקשורת בין אישית. כל אבחון נותן מענה לתחום אחד או יותר.

האבחונים המועברים במרכז :

 

  חושבים על אבחון? 7 שאלות שכדאי שתשאלו לפני שאתם מתחילים


 

אבחון פסיכולוגי

אבחון אשר בודק את יכולותיו הקוגנטיביות (מנת משכל) של הילד ואת מצבו הרגשי. בחלק הקוגניטיבי, לכאורה קיימת ציפייה שיכולותיו של האדם יהיו אחידות. אם הוא בעל יכולת גבוהה, היא תישמר בכל התחומים וכנ"ל אם יכולתו נמוכה. אולם, כאשר הילד מתקשה להשתלב או לעמוד בדרישות ממנו, חשוב לבדוק האם קיימים פערים בתפקודים החשיבתיים השונים, אשר גורמים לקושי. פערים אלה מכונים "לקויות למידה". קיימות לקויות מגוונות הנבדקות באבחון. בנוסף לעיתים הקשיים נובעים ממצב רגשי מורכב בו נמצא הילד וגם שאלות אלו נבדקות.

 

אבחון דידקטי

אבחון אשר בוחן את קשייו הלימודיים של הילד במספר תחומים. האבחון הדידקטי מחלק את הלמידה לחלקיה- הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, זיהוי פונולוגי (שמיעתי), כתיבה נכונה (שגיאות כתיב) ועוד. האבחון מתאים לילדים בעלי קשיי למידה, החל מאמצע כיתה ב'. זהו השלב בו הילד אמור לרכוש מספיק ידע דידקטי על-מנת להשתלב בביה"ס. ילד שלא רכש את כל הידע הנדרש יתכן ויצטרך לעבור אבחון זה. בסיכום האבחון לעיתים קרובות ניתנות המלצות להוראה מתקנת וכן התאמות בבחינות.

 

אבחון פסיכודידקטי

אבחון זה הינו שילוב של שני האבחונים - פסיכולוגי ודידקטי. חשוב שהילד יעבור את שני חלקי האבחון בשני מקרים מרכזיים : 

  • כאשר עולה השאלה ביחס למקור קשייו של הילד- האם הוא קוגניטיבי, רגשי, או שילוב של השניים. 
  • לצורך התאמות בבחינות הבגרות החל מכיתה ז'.

 

אבחון פסיכודיאגנוסטי

אבחון זה הינו הרחבה של האבחון הפסיכולוגי. האבחון בודק בנוסף ליכולות הקוגנטיביות והרגשיות, גם את מצבו הנפשי של הילד, מידת המתח שהילד נמצא בה ומשאביו הפנימיים להתמודדות עם קשיים. אבחון זה נדרש למשל בשאלות כגון האם לשלוח למסגרת חינוכית מיוחדת או חוץ ביתית.

 

אבחון הפרעת קשב וריכוז MOXO

אבחון זה הנו כלי עזר מדעי המסייע באבחון קשב וריכוז. אבחון זה נותן תמונה ברורה של מאפייני הילד ב-4 מדדים : קשב, היפראקטיביות, אימפולסיביות ותזמון. במידה ואחד או יותר מהמדדים יוצא חריג, ניתן לחזור על המבדק תחת השפעה תרופתית ולראות מה מידת ההשפעה על ביצועי הילד.

  • המבדק היחיד לאבחון קשב וריכוז שתוקף גם בישראל.
  • רמת מהימנות גבוהה בתוצאות אבחון קשב וריכוז.
  • המבדק היחיד שכולל נורמות ישראליות באבחון קשב וריכוז

 

אבחון הפרעת תקשורת ASD

כאשר קיימים אצל הילד מאפייני תקשורת המתאימים למאפייני הפרעת תקשורת מפושטת (ASD), חשוב לאבחן את מצבו של הילד, על מנת לקבל הכרה של הביטוח הלאומי. הכרה זו מאפשרת עזרה בטיפול ארוך טווח ומקיף בילד, לאורך כל שנות התבגרותו.

האבחון כולל מספר תתי אבחונים, בהתאם לדרישות משרד הבריאות, שכולם יחד מצטרפים להמלצה על הכרה בהפרעת תקשורת. המלצה זו מצטרפת לאיבחון פסיכיאטרי.